cách cập nhật dữ liệu amibroker

 • Dữ liệu Amibroker và Metastock IFT
  799,000 450,000
  (1s)
  #IFT
  instock

  • - Dữ liệu Amibroker và Metastock chứng khoán Việt Nam
  • - Đầy đủ chỉ số chứng khoán phái sinh, cơ sở INTRADAY.
  • - 185 cặp Forex, chỉ số tài chính thế giới, dầu, vàng... dạng EOD nếu nhà đầu tư muốn có INTRADAY có thể tham khảo: Dữ liệu Forex, Bitcoin cho Amibroker
  • - Real-time EOD và Intraday (1 min)
  • - Dữ liệu từ năm 2000

  Khuyến mãi:

  • - Mua dữ liệu EOD sử dụng miễn phí Intraday.
  Xem thêm phần mềm cập nhật dữ liệu Amibroker và Metastock.

>