dữ liệu giao dịch chứng khoán

 • Phần mềm cập nhật dữ liệu chứng khoán realtime intraday và eod cho amibroker và metatstock
  799,000 450,000
  (1s)
  #IFT
  instock

  • Data cho Amibroker và Metastock
  • - Dữ liệu EOD và INTRADAY chứng khoán Việt Nam
  • - Chỉ số chứng khoán phái sinh INTRADAY, chỉ số nghành INTRADAY
  • - 40 cặp Forex, chỉ số tài chính thế giới INTRADAY
  • - 15 chỉ số tiền ảo phổ biến Intraday
  • - Real-time EOD và Intraday (1 min)
  • - Dữ liệu từ năm 2000

  Khuyến mãi:

  - Mua dữ liệu EOD sử dụng miễn phí Intraday.
  Xem thêm phần mềm cập nhật dữ liệu chứng khoán EOD và INTRADAY: https://bit.ly/32914X6

>