Chia sẻ bộ lọc cổ phiếu break-out (tích lũy)

Bài viết tôi sẽ chia sẻ cho nhà đầu tư bộ lọc cổ phiếu break-out hay tích lũy trong Amibroker, bộ lọc này sẽ giúp nhà đầu tư lọc ra dòng tiền vào cổ phiếu.

Bộ lọc theo break-out và tích lũy tôi xếp vào làm một cái, vì sao?. Tín hiệu mua break-out phải dựa trên nền tảng của cổ phiếu tích lũy, thì điểm mua nó mới chính xác cao được.

Xem thêm: Code lọc cổ phiếu trong amibroker miễn phí

Các bạn copy đoạn code vào Amibroker, rồi lưu vào file AFL để chạy được:

Plot(C,””,IIf(C>Ref(C,-1),colorCustom9,colorRed),styleCandle);

DK1 = V>100000; //(Khối lượng lớn hơn 100000)
DK2 = C>5; //(Giá cổ phiếu lớn hơn 5 nghìn)
DK3 =V>0.8*MA(Ref(V,-1),10);// khối lượng lớn hơn 80% trung bình 10 phiên.
DK4 = C>1.02*Ref(C,-1);// giá lớn hơn 2% phiên liền trước, nếu muốn giá trị cáo hơn 2% thì thay 1.02 thành 1.03, 1.04… tùy các bác chọn. 

DK6 = C>1.02*MA(C,5);

Buy = (DK1 AND DK2 AND DK3 AND DK4); //(Điều kiện mua)
PlotShapes(IIf( Buy , shapeUpArrow , shapeNone), colorGreen,0,Low, Offset=-15) ; //(Mũi tên báo mua)
Filter = Buy;

Bộ lọc cổ phiếu tích lũy và Break-out chính xác cực cao

Chúng tôi tạo ra công cụ sàng lọc cổ phiếu mang tên hoa loa kèn về bản chất nó dựa trên tích lũy và break-out, điểm mua chính xác rất cao, nhà đầu tư quan tâm tới bộ lọc này có thể xem videos dưới đây.

Nếu quan tâm tới code lọc đó có thể đặt mua nó tại đây: http://bit.ly/2YMKLNK

Bộ lọc cổ phếu hoa loa kèn

Bài viết trên chúng tôi đã chia sẻ cho các nhà đầu tư bộ lọc cổ phiếu tích lũy và break-out, rất hy vọng các nhà đầu tư thành công. Các nhà đầu tư quan tâm tới khóa học chứng khoán, mở tài khoản chứng khoán, có thể liên hệ hotline: 0372.095.129

Relatest posts

Code Amibroker điểm mua bán và code Amibroker buy sell
Phần mềm mua bán chứng khoán chuyên nghiệp
Phần mềm tín hiệu mua cổ phiếu chính xác cực cao
Dowload Tải dữ liệu cho Amibroker
hướng dẫn cách lấy dữ liệu chứng khoán cho Amibroker
chơi chứng khoán phái sinh ảo vps nhận tiền thật
>